Polityka prywatności

Firma Proget szanuje i respektuje prawa dotyczące prywatności użytkowników odwiedzających stronę www.progetsoftware.com (dalej jako: Strona). Jeśli chcesz dowiedzieć się w jaki sposób są przetwarzane Twoje dane, zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności. Polityka Prywatności opisuje zasady wykorzystania plików cookie i innych podobnych technologii oraz zasady przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania ze Strony przez użytkownika. 

Rozumiemy, że jesteśmy odpowiedzialni za ochronę danych powierzonych nam przez użytkowników. Kwestie bezpieczeństwa traktujemy bardzo poważnie. Dlatego staramy się chronić serwis www.progetsoftware.com przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich oraz kontrolujemy nasze metody zbierania, przechowywania i przetwarzania informacji. Stosujemy m.in. firewall, urządzenia zabezpieczające serwer, urządzenia szyfrujące oraz środki bezpieczeństwa fizycznego. Dostęp do danych zapewniamy tylko tym pracownikom i podmiotom, które muszą mieć do nich dostęp, aby przetwarzać je wyłącznie w celach opisanych w Polityce Prywatności. 

Zgodnie z art. 13 par. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako RODO) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), informujemy, że: 

Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Proget sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300), ul. Warszawska 28, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000415823, kapitał zakładowy: 50.000 zł, NIP: 5472142508, REGON: 242890294. 

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawie ochrony swoich danych osobowych: 

 • Telefon: +48 33 822 14 85 
 • E-mail: iod@proget.pl 

Korzystając z serwisu internetowego www.progetsoftware.com akceptujesz jego Politykę Prywatności.

Przetwarzanie danych w związku z korzystaniem ze Strony

W związku z korzystaniem przez użytkownika ze Strony, Administrator zbiera jego dane w zakresie niezbędnym do świadczenia oferowanych usług oraz informacje o aktywności użytkownika na Stronie, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies i innych podobnych technologii. Nasze serwery automatycznie zapisują dane takie jak: żądania stron wysyłane przez użytkownika, data i godzina żądania, dane urządzenia (np. model sprzętu), typ przeglądarki, język przeglądarki, rodzaj systemu operacyjnego, adres IP oraz cookies.  

Adres IP – każdy komputer podłączony do Internetu ma przypisany unikalny numer, czyli adres IP. Na jego podstawie można np. zidentyfikować kraj, z którego dany użytkownik łączy się z siecią.  

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) – niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, na urządzenie internauty (komputer, smartfon itp.).  

Analizujemy zebrane dane korzystając z rozwiązań zewnętrznych dostawców. Obecnie korzystamy z Google Analytics. Narzędzie to działa w oparciu o pliki cookies, ale nie dostarcza informacji umożliwiających identyfikację osoby. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami polityki prywatności Google Analytics. 

Drugim sposobem pozyskania przez firmę Proget danych są informacje podane dobrowolnie przez użytkownika – prosimy użytkowników korzystających z formularzy kontaktowych o podanie danych osobowych. 

Na podstawie Twoich danych osobowych Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie żadnych zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji wynikających z profilowania. 

Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny, dający pewność, że dostęp do danych mają wyłącznie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie funkcje. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania zmierzające do zapewnienia gwarancji jego podwykonawców i innych podmiotów współpracujących, co do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora. 

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy, przedstawienia oferty handlowej, uzyskania dostępu do oprogramowania i korzystania z funkcjonalności.

Informujemy, że używanie przez Proget aplikacji Proget SMTP i przesyłanie informacji otrzymanych z interfejsów API Google do dowolnej inne aplikacji będzie zgodne z Zasadami dotyczącymi danych użytkownika usług interfejsu API Google (Google API Services User Data Policy), w tym z wymaganiami dotyczącymi ograniczonego użytkowania.

Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych na Stronie

Twoje dane przetwarzane są w celu:

 1. przetestowania naszego oprogramowania na podstawie Twojej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 pkt a i RODO); 
 2. zapewnienia dostępu do Strony (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 
 3. założenia konta w systemie Proget oraz na naszych stronach internetowych (portal partnerski, usługa obsługi powiadomień, w której do logowania wykorzystywane są: Twój adres e-mail, imię i nazwisko); 
 4. zawarcia umowy partnerskiej w oparciu o Twoje zainteresowanie naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 
 5. wykonania umowy, której jesteś stroną lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem takiej umowy (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 
 6. wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 
 7. analityki (dobór usług do potrzeb naszych klientów, optymalizacja naszych produktów w oparciu również o Twoje komentarze na ich temat i Twoje zainteresowanie, optymalizacja procesów obsługi w oparciu o przebieg procesów sprzedażowych i posprzedażowych (w tym m.in. reklamacji) legalnie realizowanych przez firmę z uzasadnionych powodów (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 
 8. dowodowym (cele archiwalne) będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na udzieleniu informacji w przypadku prawnej potrzeby udowodnienia faktów (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 
 9. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącymi realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa art. 6 (1) lit. f RODO); 
 10. badania satysfakcji klientów, które jest realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na określeniu jakości naszych usług oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 pkt f) RODO) 
 11. w celu oferowania bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług firm współpracujących z nami (naszych partnerów), np. w postaci kuponów rabatowych, w tym dopasowania ich do Twoich potrzeb za pomocą profilowania, co stanowi prawnie uzasadnioną realizacje naszego i naszych partnerów interesu (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 
 12. udziału w procesie rekrutacji i aplikowania na zamieszczone przez nas oferty pracy. 

Okres przetwarzania danych

 1. Twoje dane osobowe wynikające z zawarcia z nami umów będą przetwarzane przez okres, w którym mogą pojawić się roszczenia związane z tą umową, tj. przez X + 1 lat od końca roku, w którym umowa wygasła, w tym X lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok występuje w przypadku roszczeń zgłaszanych w ostatniej chwili i problemów z dostawą, a liczenie od końca roku służy do określenia jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku. 
 2. Jeśli umowa nie zostanie zawarta w ciągu trzech lat od złożenia oferty, Państwa dane osobowe związane z rozmowami na temat tej umowy zostaną niezwłocznie usunięte, z wyjątkiem danych potrzebnych do marketingu bezpośredniego. 
 3. Dane przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług mogą być przetwarzane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania w tym celu lub stwierdzenia, że się zdezaktualizowały.

Uprawnienia użytkownika

 1. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane, chyba że wykażemy, że w stosunku do naszych danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony. roszczeń. 
 2. W każdej chwili masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeśli skorzystasz z tego prawa – przestaniemy przetwarzać dane w tym celu. 
 3. Zgodnie z RODO poza powyższymi przysługują Ci następujące prawa: 
  • prawo dostępu do swoich danych i otrzymania ich kopii; 
  • prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych; 
  • prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; 
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 
  • prawo do przenoszenia danych; 
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
  • Informacja o wymogu / dobrowolności podania danych

Odbiorcy danych

Dostęp do Twoich danych mogą mieć również nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawne, informatyczne, likwidatorzy szkód, agencje marketingowe, w tym twórcy oprogramowania do obsługi zgłoszeń i procesu rekrutacji, wsparcie sprzedaży, firmy świadczące dla nas usługi hostingowe w chmurze obliczeniowej, dostarczające nam systemy do marketingu internetowego.  

Nasi dostawcy mają siedziby głównie w Polsce. Niektórzy z naszych dostawców mają siedzibę poza EOG. W związku z przekazywaniem Państwa danych poza EOG zadbaliśmy o to, aby nasi dostawcy gwarantowali wysoki poziom ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności z obowiązku stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub uczestnictwa w programie “Privacy Shield” ustanowionym decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA. Nie współpracujemy z podmiotami, które nie gwarantują należytej ochrony danych osobowych, w szczególności z podmiotami z terytorium EOG, które nie spełniają wymogów RODO oraz polityki prywatności Proget.

Pliki cookie

Pliki cookie gromadzą dane, które samoistnie nie pozwalają na identyfikację osoby fizycznej, dopiero w połączeniu z innymi unikatowymi identyfikatorami lub innymi informacjami pozwalają na identyfikację tej osoby i wówczas mogą stanowić dane osobowe. 

Przetwarzamy dane pochodzące z plików cookies, aby:

 • ułatwić użytkownikom korzystanie ze Strony – pliki cookies rozpoznają urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlają stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; 
 • tworzyć anonimowe statystyki strony internetowej – dzięki temu możemy lepiej zrozumieć oczekiwania naszych użytkowników i rozwijać stronę internetową tak, aby była jeszcze bardziej przyjazna.

Zazwyczaj przeglądarki domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies na komputerze lub smartfonie użytkownika. Internauci mogą jednak samodzielnie zarządzać plikami cookies, w tym blokować te pliki. 

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Należy pamiętać, że wyłączenie plików cookies niezbędnych do rejestracji, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika, utrudniających korzystanie ze stron internetowych Proget, w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze Strony. 

W celu zarządzania ustawieniami cookies , wybierz z poniższej listy przeglądarkę internetową, z której korzystasz i postępuj zgodnie z instrukcjami producenta danej przeglądarki:

 • Internet Explorer 
 • Chrome
 • Safari 
 • Firefox 
 • Opera

Urządzenia mobilne:

 • Android 
 • Safari
 • Windows Phone 
 • Blackberry

Linki do innych stron internetowych

Serwisy należące do Proget zawierają linki (odesłania) do innych stron internetowych. Proget nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Nakłaniamy, aby po przejściu na inne strony internetowe zapoznać się z ich polityką prywatności. Niniejsza polityka prywatności dotyczy wyłącznie serwisów należących do Proget.