Polityki

Narzucanie i egzekwowanie zasad korzystania z urządzeń

Twórz własne polityki lub wykorzystuj gotowe

Rozwiązanie Proget umożliwia tworzenie i narzucanie różnorodnych polityk, które określają podstawową konfigurację oraz warunki korzystania z urządzeń dodanych do konsoli. Dostępne polityki są zależne od systemu operacyjnego danego urządzenia, a co za tym idzie, także rodzaju jego aktywacji. Tworząc nową politykę, należy określić jej kompatybilność z jednym wybranym typem aktywacji. W Proget znajdziesz również praktyczny zbiór predefiniowanych polityk, skonfigurowanych odpowiednio dla danego typu aktywacji urządzenia.

ekran monitora z widokiem na konsolę Proget, zakładka z politykami

Przypisuj zestawy polityk zbiorczo i zdalnie

Utworzone polityki możesz bardzo łatwo przypisywać do określonych grup użytkowników. Zdalne i masowe przydzielanie konfiguracji przyspiesza cały proces wdrażania urządzeń, a także usprawnia zarządzanie rosnącą flotą firmowego sprzętu. Stosowanie polityk eliminuje konieczność ręcznego wprowadzania ustawień oraz pozwala na ich pełną kontrolę i szybką aktualizację z poziomu konsoli. Dzięki czemu oszczędza czas, eliminuje błędy i umożliwia zachowanie spójności konfiguracji – a tym samym ogranicza luki w zabezpieczeniach.

ikona auto-enrollment, symbol aktualizacji, dokument i telefon
Hasło
Wymuś konieczność stosowania hasła na urządzeniu i skonfiguruj wymagania z nim związane.
  • wszystkie systemy i aktywacje
Aplikacje
Ustal zasady dotyczące instalacji i aktualizacji, przyznaj uprawnienia do korzystania z danych aplikacji.
  • aktywacje Android Enterprise, iOS, macOS
Bezpieczeństwo
Określ dostęp do różnych ustawień wpływających na bezpieczeństwo urządzenia, np. możliwość resetu.
  • Android, Windows, iOS
Funkcjonalność
Kontroluj sposób użytkowania urządzenia, zezwalając na korzystanie z konkretnych funkcji lub blokując je.
  • aktywacje Android Enterprise, iOS, macOS, Windows
Lokalizacja
Wybierz tryb lokalizacji, a także zdecyduj, czy użytkownik może włączać i wyłączać funkcję lokalizacji.
  • Android Enterprise Device Owner
BitLocker
Zarządzaj opcjami związanymi z szyfrowaniem urządzenia za pomocą narzędzia BitLocker.
  • Windows
Edukacja
Ustaw restrykcje aplikacji Classroom dla urządzeń Apple w trybie nadzorowanym.
  • iOS, macOS
Media
Zdefiniuj zasady dotyczące przeglądania, kupowania, pobierania i odtwarzania treści na urządzeniach.
  • iOS
Filtr treści www
Blokuj dostęp do nieodpowiednich witryn internetowych, tworząc listy dozwolonych i niedozwolonych URL.
  • Android Enterprise, iOS

Przydzielaj uprawnienia zgodnie ze stanowiskami

Przypisywanie polityk do grup pozwala również na poziomowanie restrykcji, czyli nakładanie większych lub mniejszych ograniczeń, które mogą odzwierciedlać uprawnienia wynikające ze specyfiki konkretnych stanowisk. W przypadku zmiany zasad bezpieczeństwa w organizacji lub pojawienia się nowych dyrektyw prawnych, Proget umożliwia szybką modyfikację wszystkich lub wybranych polityk, tak by dostosować je do obowiązujących przepisów. Zarządzanie uprawnieniami może okazać się również bardzo przydatne w sytuacji, gdy urządzenie zmienia użytkownika i należy zaktualizować pakiet firmowych zasad.

ikona schematu struktury organizacyjnej w firmie

Egzekwuj przestrzeganie
zasad i procedur

Polityki umożliwiają narzucenie, egzekwowanie, a tym samym przestrzeganie reguł ustalonych przez organizację lub nałożonych przez uwarunkowania prawne. Pozwalają również ograniczyć liczbę typowych niedopatrzeń w zakresie bezpieczeństwa, takich jak: nie blokowanie urządzenia, stosowanie zbyt słabych haseł, zapominanie o ich zmianie i inne. To z kolei przyczynia się do zapewnienia wyższego poziomu ochrony służbowego sprzętu, przechowywanych na nim danych i infrastruktury, z którą łączą się firmowe urządzenia, a co za tym idzie, wyeliminowania najczęstszego powodu naruszeń bezpieczeństwa w firmach.

ikona dokumentu i tarczy z gwiazdkami haseł

Jaki będzie Twój następny krok?

Rozpocznij korzystanie z bezpłatnej wersji próbnej systemu Proget i umów się na konsultację z ekspertem, aby omówić, w jaki sposób pomoże on Ci spełnić konkretne potrzeby biznesowe.

logo Grupa Eurozet
logo Murapol
logo POLATOM
logo Reinert
logo KupBilet.pl
logo DawTrans