Public Safety

Rekomendowany MDM
dla sektora publicznego

Auto-enrollment i konfiguracja

Szybko wdrażaj i konfiguruj sprzęt

Bezpieczeństwo danych zaczyna się już na etapie wdrożenia urządzeń. Kluczowym staje się zadbanie o prawidłowe skonfigurowanie sprzętu, zanim zacznie przetwarzać pierwsze poufne informacje. System Proget umożliwia zdalną i spójną konfigurację floty, zgodnie z polityką Twojej organizacji oraz zmieniającymi się regulacjami prawnymi. Dzięki opcji masowego wdrożenia sprzętu do konsoli, możesz szybko uzyskać kontrolę nad rosnącą flotą. Gdy Twoja organizacja otrzyma większą partię urządzeń, przykładowo w ramach dofinansowania, będziesz mieć możliwość sprawnego skonfigurowania i przekazania sprzętu użytkownikom, zachowując przy tym najwyższy poziom bezpieczeństwa.

Proget zarządzanie mobilnością, kobieta pracuje na laptopie

Chroń dane zgodnie z przepisami

Instytucje państwowe są szczególnie narażone na ataki hackerskie. Według statystyk ich liczba oscyluje w granicach 100 odnotowanych incydentów dziennie. Z drugiej strony, mocno postępująca cyfryzacja wymusza na organizacjach coraz szersze i skuteczniejsze zabezpieczanie danych obywateli, ale także własnych pracowników. Rozwiązanie Proget to skuteczne i rekomendowane narzędzie, które ułatwia zapewnienie zgodności z obowiązującymi przepisami oraz wymogami prawnymi (RODO/NIS2). Umożliwia także wdrożenie szeregu polityk bezpieczeństwa oraz procedur prewencyjnych w razie wystąpienia incydentów.

mężczyzna w biurze trzymający tablet, biurko z laptopem i telefonem
Narzucaj spójne polityki bezpieczeństwa
Zasady dotyczące rodzaju oraz możliwej budowy haseł, szyfrowanie, blokowanie urządzenia oraz dostępu do jego określonych funkcji.
Działaj prewencyjnie
z Profilem MTP
Wybór automatycznych reakcji w odpowiedzi na wykryte incydenty bezpieczeństwa – na monitorowanych urządzeniach, aplikacjach i sieciach.
Chroń dane w razie utraty lub kradzieży
Zdalny reset urządzenia lub usuwanie wybranych danych. Możliwość czasowego zablokowania urządzenia oraz przywrócenia danych.
Zarządzanie aplikacjami

Kontroluj aplikacje i ich uprawnienia

System Proget pozwala na zdalną i bezpieczną dystrybucję aplikacji – w tym biznesowych, webowych czy hostowanych samodzielnie, z możliwością narzucenia im automatycznych aktualizacji. Zyskaj narzędzie do prekonfiguracji zasobów, synchronizacji profilu pocztowego, przesłania aktualnej książki kontaktów służbowych czy też plików z dokumentami, co pozwoli Ci na zapewnienie pracownikom zawsze aktualnych narzędzi do pracy, bez względu na lokalizację. Ogranicz dostęp dla niechcianych aplikacji, takich jak np. serwisy społecznościowe, które znacznie nadwyrężają zużycie pakietów danych. Świadomie kontroluj dostępy nadawane aplikacjom, by mieć pewność, że nie korzystają one z aparatu czy mikrofonu bez wiedzy użytkownika.

administrator z tabletem w serwerowni
Zdalne wsparcie

Zdalne wsparcie dla urządzeń i użytkowników

Użytkownicy nie zawsze potrafią biegle obsługiwać sprzęt z którym pracują, co może prowadzić do problemów w przypadku awarii urządzenia lub trudności z aplikacjami. Kluczowym zadaniem staje się wówczas zapewnienie natychmiastowego wsparcia technicznego, zwłaszcza dla pracowników działających terenie lub w trakcie ważnej akcji. Dzięki rozwiązaniu Proget administrator może zdalnie przejąć kontrolę nad urządzeniem oraz przeglądać jego ekran, co eliminuje konieczności fizycznej obecności oraz zwiększa dostępność. Udzielaj wsparcia w dowolnym miejscu i czasie – zawsze, gdy tylko jest ono potrzebne.

zdalny pulpit Proget Remote, widok na laptopie i telefonie

Zarządzaj wszystkim zdalnie

Proget funkcjonalności audyt i spis urządzeń
Audyt i spis urządzeń
Prowadź inwentaryzację sprzętu, kontroluj historię użytkowania i rotacji urządzeń.
Proget funkcjonalności zarządzanie aplikacjami
Czarna lista aplikacji
Kontroluj zawartość urządzenia pod kątem zainstalowanych aplikacji, twórz białe i czarne listy.
Proget funkcjonalności redukcja kosztów
Redukcja kosztów
Redukuj koszty, zdalnie aktualizując i konfigurując sprzęt. Ograniczaj wykorzystanie danych.
Proget funkcjonalności konfiguracja VPN
Konfiguracja VPN
Zdalnie i sprawnie konfiguruj
dostęp do lokalnych zasobów
firmowych.

Proget funkcjonalności lokalizacja
Lokalizacja

Zyskaj stałą kontrolę nad tym, gdzie znajdują się urządzenia, także te, które są w ciągłym ruchu.
Proget funkcjonalności blokowanie urządzeń
Blokowanie urządzeń
Zablokuj urządzenie, nad którym utracisz kontrolę w wyniku zgubienia lub kradzieży.
Proget funkcjonalności książka adresowa
Książka adresowa
Przesyłaj i automatycznie aktualizuj kontakty na wszystkich firmowych urządzeniach.
Proget funkcjonalności wsparcie dla BYOD
Wsparcie BYOD
Zabezpiecz służbowe dane na prywatnych urządzeniach wdrożonych w modelu BYOD.

Praktyczne wykorzystanie rozwiązania Proget

Proget umożliwia dystrybucję na urządzeniach mobilnych dedykowanej aplikacji ATAK, która pozwala na nadzorowanie działań grup poszukiwawczych – ustalanie lokalizacji z wykorzystaniem systemu pozycjonowania GPS oraz zapewnienie dostępu do interaktywnych map obszaru zadaniowego i współdzielenie informacji. Dzięki grupowaniu użytkowników administrator z poziomu konsoli może wysyłać dedykowane komunikaty, a tym samym jeszcze bardziej usprawnić działania poszukiwawcze.

Rozwiązanie Proget pozwala na zbiorcze ograniczenie korzystania z urządzeń do jednej aplikacji, służącej uczniom do określonego celu, np. jako aplikacja udostępniająca szkolne podręczniki lub zasoby z biblioteki. Dzięki temu uczniowie nie będą mieć dostępu do klasycznych aplikacji urządzenia, co umożliwi im skoncentrowanie się na konkretnych zadaniach edukacyjnych oraz nauce.

Wykorzystując system Proget, administrator może grupować użytkowników, odzwierciedlając rzeczywistą strukturę organizacyjną: nazwiska, stopnie, jednostki itp. Do zdefiniowanych grup można dystrybuować dedykowane komunikaty z poziomu konsoli, także według przygotowanych szablonów, co może uskutecznić bieżący kontakt w trakcie prowadzonych akcji lub w sytuacji ograniczonej łączności z urządzeniem.

Proget umożliwia monitorowanie lokalizacji urządzeń mobilnych, co może być przydatne dla policji do śledzenia funkcjonariuszy w terenie lub w sytuacjach nagłych, takich jak poszukiwanie zaginionych osób czy reagowanie na sytuacje kryzysowe. Monitorowanie lokalizacji może odbywać się w trzech różnych trybach: na żądanie, w interwale czasowym lub w ruchu. Na podstawie zebranych danych tworzona jest historia przemieszczania się sprzętu. Gdy zdarzy się, że organizacja straci kontrolę nad urządzeniem służbowym (na przykład jeśli zostało zgubione albo skradzione), możliwe jest jego całkowite zablokowanie oraz wykasowanie danych.

Certyfikowany producent i bezpośrednie wsparcie dla wszystkich funkcjonalności

Pracując z Proget możesz mieć pewność, że bezpieczeństwo danych Twojej firmy jest zachowane na najwyższym poziomie, a wszelkie realizowane działania i procesy wynikają z przemyślanych i nieustannie doskonalonych procedur. Wybierz świadomie i postaw na dostawcę, który przechodzi regularne certyfikacje i działa zgodnie z normą ISO 27001.

ekran komputer i telefon zabezpieczone hasłem, tarcza z logo ISO 27001
Niezawodne wsparcie techniczne
Dostęp do wsparcia technicznego, bazy wiedzy i społeczności otrzymujesz już w trakcie testów systemu. Wspieramy wszystkie funkcjonalności, które znajdziesz w konsoli Proget.
Konsultacje przedsprzedażowe
Skorzystaj z bezpłatnej pomocy naszych ekspertów ds. wdrożeń MDM i zapoznaj się z funkcjonalnościami odpowiadającymi na Twoje potrzeby jeszcze w trakcie testów systemu.
Sprawna i szybka migracja
Uwolnij się od czasochłonnego procesu zmian. Dzięki zastosowaniu sprawdzonych procedur i gotowych aplikacji, ograniczymy interakcję użytkowników do zaledwie kilku kliknięć.
ikona ISO 27001
logo porozumienia rządowego PWCyber
logo Gazele Biznesu Puls Biznesu
logo Diamenty Forbes 2023
logo Diamenty Forbes 2024
logo klastra Cyber Made in Poland