System Android

Zarządzanie systemem Android

BYOD
Profile Owner
na urządzeniu pracownika
 • Pracownik ma pełną kontrolę nad urządzeniem.
 • Podział danych w obrębie Profili – Osobisty i Służbowy.
 • Organizacja zachowuje bezpieczeństwo firmowych danych na Profilu Służbowym.
 • Pracownik może w każdej chwili zmienić konfigurację urządzenia.
COPE / WPCOD
Profile Owner
na urządzeniu firmowym
 • Organizacja ma kontrolę nad urządzeniem.
 • Podział danych w obrębie Profili – Osobisty i Służbowy.
 • Pracownik zachowuje prywatność swoich danych na Profilu Osobistym.
 • Organizacja może narzucić część polityk bezpieczeństwa, także na Profil Osobisty.
COBO
Device Owner
na urządzeniu firmowym
 • Organizacja ma pełną kontrolę nad urządzeniem.
 • Urządzenie przeznaczone wyłącznie do celów biznesowych, bez przestrzeni prywatnej.
 • Szerszy zakres funkcji do zarządzania niż w trybie Profil Owner.
 • Możliwość ograniczenia urządzenia do jednej lub wielu aplikacji (COSU).
BYOD

Profile Owner na urządzeniu pracownika

Android Enterprise dopuszcza zarządzanie danymi służbowymi na urządzeniach pracowników. Proget pozwala podzielić przestrzeń urządzenia na Profile – Osobisty, zarządzany przez pracownika oraz Służbowy, zarządzany przez organizację. Administratorem sprzętu w dalszym ciągu jest pracownik, od którego zależą stosowane zabezpieczenia, udzielane dostępy czy też uprawnienia nadawane aplikacjom. Organizacja ma jednak możliwość realnej ochrony danych firmowych, dzięki czemu rozwiązanie jest akceptowane dla wdrożenia w przypadku, gdy pracownicy chcą używać prywatnych urządzeń do celów służbowych.

zarządzanie urządzeniami z systemem Android, telefon z wydzielonymi strefami, podział urządzenia na Profil Osobisty i Profil Służbowy
COPE / WPCOD

Profile Owner na urządzeniu firmowym

Tryb Profile Owner pozwala także na odwrócenie sytuacji. Dla urządzeń będących własnością firmy i zarządzanych przez nią, umożliwia stworzenie bezpiecznej przestrzeni osobistej dla pracownika. Podzielone urządzenie może działać z uwzględnieniem globalnie narzuconych przez firmę polityk bezpieczeństwa. Daje to organizacji większą kontrolę nad ochroną urządzenia oraz danych służbowych. Odpowiednie zarządzanie dostępami oraz uprawnieniami aplikacji zabezpiecza także przestrzeń prywatną. Model ten jest rekomendowany, gdy firma chce pozwolić swoim pracownikom na używanie służbowego sprzętu również do celów prywatnych.

zarządzanie urządzeniami z systemem Android, telefon z wydzielonymi strefami, podział urządzenia na Profil Osobisty i Profil Służbowy
COBO

Device Owner dla całkowicie biznesowych urządzeń

Pełne zarządzanie urządzeniami firmowymi, przeznaczonymi wyłącznie do użytku biznesowego, jest możliwe po ich wdrożeniu w trybie Device Owner, który gwarantuje dostęp do wszystkich zasad zarządzania Android. Administrator IT zyskuje rozszerzony zakres uprawnień, dzięki czemu może w pełni zarządzać urządzeniem i je kontrolować. Dostępny na sprzęcie pakiet funkcjonalności może być jednak uzależniony od możliwości udostępnianych przez producenta samego urządzenia z system Android. Ten tryb wdrożenia jest rekomendowany dla zachowania najwyższego poziomu bezpieczeństwa firmowych danych.

zarządzanie urządzeniami z systemem Android, telefon zarządzany przez firmę, podpisy od strzałek: "tylko służbowe aplikacje i dane", "widoczny dla firmy", "zarządzany przez firmę"
COSU

Device Owner dla urządzeń dedykowanych

Kolejnym poziomem nadzoru służbowych urządzeń jest ograniczenie ich działania do realizacji określonego celu biznesowego – przez wdrożenie jako Kiosk. Możemy mówić wówczas o dwóch trybach: pojedynczej aplikacji i wielu aplikacji. Pierwszy z nich ogranicza możliwość korzystania ze sprzętu tylko do jednej aplikacji. Drugi umożliwia natomiast uruchamianie wybranego pakietu aplikacji, przeznaczonych na przykład do wysyłania maili, składania zamówień i obsługi klientów. W obu przypadkach pełną kontrolę nad urządzeniem posiada administrator IT, który narzuca politykę bezpieczeństwa oraz może zmieniać przeznaczenie urządzenia w zależności od potrzeb organizacji. Jest to rekomendowany model, w przypadku gdy firma chce zwiększyć wydajność pracy urządzenia, posiadającego konkretne przeznaczenie.

zarządzanie urządzeniami z systemem Android, dwa telefony w trybie Kiosk, pojedyncza aplikacja i wiele aplikacji

Wykorzystaj możliwości zarządzania z integracjami Android

Integracja Proget z Android Enterprise umożliwia administratorom IT stosowanie rozszerzonych opcji zabezpieczeń firmowych danych. Pozwala także na zdalne zarządzanie, monitorowanie i wsparcie dla urządzeń z systemem Android, należących do organizacji i pracowników. Możliwości, jakimi będzie dysponował administrator, są ściśle powiązane z wybranym trybem aktywacji urządzenia, wybranym podczas jego wdrożenia: Device Owner lub Profile Owner.

System Proget, współpracując z rejestracją Android Zero-Touch, ułatwia organizacjom wdrażanie urządzeń z systemem Android. Może ono być przeprowadzone masowo, szybko i przede wszystkim w bezpieczny dla organizacji sposób. Zero-Touch pozwala na wstępne skonfigurowanie urządzeń z wymuszonym zarządzaniem przez Proget. Dzięki temu sprzęt jest gotowy do wdrożenia od razu po wyjęciu z pudełka.

 • Administratorzy IT mogą automatycznie konfigurować wszystkie zakupione urządzenia, bez potrzeby ręcznego wprowadzania ustawień.
 • Nawet po przywróceniu ustawień fabrycznych firma nadal ma kontrolę nad urządzeniami.
 • Użytkownicy końcowi otrzymują urządzenia gotowe do pracy – wystarczy, że je rozpakują i zalogują się.

Jaki będzie Twój następny krok?

Rozpocznij korzystanie z bezpłatnej wersji próbnej systemu Proget i umów się na konsultację z ekspertem, aby omówić, w jaki sposób pomoże on Ci spełnić konkretne potrzeby biznesowe.

logo Grupa Eurozet
logo Murapol
logo POLATOM
logo Reinert
logo KupBilet.pl
logo DawTrans