Bezpieczeństwo danych

Najwyższy standard ochrony
wrażliwych informacji

Sprawdzaj statusy bezpieczeństwa

Proget zapewnia pełny wgląd we wszystkie urządzenia firmowe wdrożone do systemu z poziomu jednej, intuicyjnej konsoli. Pozwala sprawdzić ich integralność i zgodność, a tym samym zwiększyć poziom bezpieczeństwa danych organizacji. Najważniejsze informacje o statusie i ilości urządzeń (z podziałem na zgodne i niezgodne) widoczne są na pulpicie, tuż po zalogowaniu. Dokładniejsze dane gromadzone są w zakładce „Bezpieczeństwo” – można je filtrować i sortować według potrzeb. Dodatkowo status bezpieczeństwa dla konkretnego urządzenia jest dostępny również z poziomu jego karty.

ekran monitora z widokiem na konsolę Proget, zakładka bezpieczeństwo

Zadbaj o egzekwowanie i przestrzeganie zasad

Proget umożliwia tworzenie i narzucanie polityk, które określają warunki korzystania z urządzeń wdrożonych do konsoli. W zależności od wybranego rodzaju aktywacji urządzenia, polityki mogą zawierać wymagania odnośnie do haseł, blokowania i szyfrowania urządzeń lub zezwalać na użycie konkretnych funkcjonalności. Polityki można stosować do określonych grup użytkowników, na przykład przypisywać mniej lub bardziej restrykcyjne reguły dla danych stanowisk. Wykorzystanie polityk pozwala na narzucenie, egzekwowanie, a tym samym przestrzeganie procedur firmowych oraz regulacji prawnych.

kontrola aplikacji, polityki aplikacji
Scentralizowane
zarządzanie
Zdalnie monitoruj i kontroluj urządzenia, aplikacje i dane z poziomu jednej konsoli.
Polityki

bezpieczeństwa
Ustalaj i narzucaj różne zasady: dla konkretnych grup użytkowników lub wybranych urządzeń.
Wsparcie polityki
BYOD
Zabezpiecz służbowe dane na prywatnych urządzeniach wdrożonych w modelu BYOD.
Profil Mobile Threat Prevention
Ustaw automatyczne reakcje na incydenty bezpieczeństwa i działaj prewencyjnie.

Chroń dane na urządzeniach wdrożonych w modelu BYOD

Polityka BYOD stwarza ryzyko zagrożeń dla bezpieczeństwa danych służbowych. System Proget pozwala podzielić przestrzeń urządzenia na Profile – Osobisty, zarządzany przez pracownika oraz Służbowy, zarządzany przez organizację. To odizolowuje dane i aplikacje firmowe od sfery prywatnej, pozwalając administratorom zarządzać przestrzenią służbową na urządzeniu. W ten sposób pracownik może korzystać z preferowanego sprzętu, a firma – kontrolować i chronić wrażliwe dane.

bezpieczeństwo danych, Profil Osobisty i Służbowy na urządzeniach mobilnych

Ustaw zautomatyzowane reakcje na incydenty

W przypadku dużych i rozproszonych flot bieżące kontrolowanie i zabezpieczanie urządzeń mobilnych może być wyzwaniem. Profil Mobile Threat Prevention w systemie Proget monitoruje urządzenia, aplikacje i sieć pod kątem potencjalnych zagrożeń bezpieczeństwa. Pozwala także wybrać i skonfigurować automatyczne reakcje na wykryte incydenty, na przykład instalację niedozwolonej aplikacji albo połączenie się z nieznaną siecią WiFi. MTP gwarantuje kompleksową ochronę przed zagrożeniami, nawet gdy urządzenie funkcjonuje w trybie offline, eliminując tym samym ryzyko występowania luk w zabezpieczeniach.

ikona tarczy z napisem "MTP" i telefon zabezpieczony hasłem

Dodatkowe możliwości ochrony

Chroń przed utratą
lub kradzieżą
Zdalnie zablokuj utracone urządzenie, wykasuj z niego dane i resetuj do ustawień fabrycznych.
Zabezpieczaj kopiami zapasowymi
Twórz kopie zapasowe SMS, MMS, kontaktów, rejestru połączeń i przywracaj je w razie potrzeby.
Skonfiguruj Profil VPN
Ustanów bezpieczny dostęp do poufnych danych firmowych za zaporą sieciową.

Jaki będzie Twój następny krok?

Rozpocznij korzystanie z bezpłatnej wersji próbnej systemu Proget i umów się na konsultację z ekspertem, aby omówić, w jaki sposób pomoże on Ci spełnić konkretne potrzeby biznesowe.

logo Grupa Eurozet
logo Murapol
logo POLATOM
logo Reinert
logo KupBilet.pl
logo DawTrans