Historia klienta – wyzwanie z branży instalacyjnej

Historia klienta – wyzwanie z branży instalacyjnej

El-Logic to dynamicznie rozwijająca się polska spółka, specjalizująca się w instalacjach przemysłowych. Klient zwrócił się do nas z potrzebą usprawnienia sposobu zarządzania urządzeniami firmowymi, a także standaryzacji listy aplikacji wykorzystywanych przez pracowników, ich szybkiego wdrażania na nowych urządzeniach oraz możliwości zarządzania aplikacjami dedykowanymi.

Rozwiązanie Proget

Wdrożenie urządzeń do systemu oraz zastosowanie odpowiednich polityk pozwoliło na uzyskanie najwyższego poziomu bezpieczeństwa oraz bieżące monitorowanie aktywności na służbowych urządzeniach. System Proget umożliwił przypisanie pracowników do zdefiniowanych grup oraz dodanie do nich aplikacji. Dzięki temu po aktywacji nowego urządzenia niezbędne na danym stanowisku aplikacje instalują się automatycznie. Z koli dodanie dedykowanych aplikacji klienta do konsoli Proget umożliwiło zarządzanie nimi w firmowych urządzeniach. W związku z czym ich aktualizacje mogą przebiegać zdalnie, zbiorczo i zawsze wtedy, gdy są wymagane.

Korzyści dla branży instalacyjnej

  • Ujednolicenie listy aplikacji używanych przez pracowników.
  • Pełna kontrola nad mobilnymi urządzeniami firmowymi, a dzięki temu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa firmy.
  • Automatyzacja instalacji oraz możliwość zdalnego i zbiorczego aktualizowania aplikacji dedykowanych.
  • Optymalizacja czasu potrzebnego na przygotowanie urządzeń dla nowych pracowników.

Wykorzystane funkcje

  • polityki
  • kontrola urządzeń
  • optymalizacja czasu pracy
  • zarządzanie aplikacjami

Chwyć trochę wiedzy z Proget – sprawdź inne nasze artykuły: