Plan szkolenia technicznego

Plan szkolenia technicznego

I. Prezentacja wstępnie skonfigurowanej konsoli Proget

Przejście poprzez dostępne zakładki i komponenty konsoli z aktywowanym urządzeniem, opis działania poszczególnych funkcjonalności.

II. Porównanie dostępnych w systemie aktywacji

 1. Integracja Android Enterprise
   
  • konfiguracja integracji Android Enterprise.
 2. Integracja Apple
   
  • konfiguracja integracji Apple Push Notification Service,
  • wdrożenie urządzenia iOS.
 3. Integracja Samsung Knox Mobile Enrollment
   
  • konfiguracja integracji Samsung Knox Mobile Enrollment.
 4. Wdrożenie urządzeń przy użyciu aktywacji Android Enterprise Device Owner oraz Profile Owner (w tym wdrożenie urządzenia Samsung z użyciem Samsung Knox Mobile Enrollment).
 5. Porównanie funkcjonalności dostępnych dla aktywacji Device Owner a Profile Owner.
 6. Omówienie dodatkowych dostępnych integracji:
   
  • Apple Business Manager,
  • Apps & Books.

III. Wstępna konfiguracja nowej konsoli Proget

 1. Konfiguracja SMTP.
 2. Konfiguracja połączenia LDAP.
 3. Zestawienie integracji Android Enterprise.
 4. Import użytkowników:
   
  • z pliku CSV,
  • z usługi katalogowej.
 5. Omówienie Proget Connector dla usługi katalogowej przy scenariuszu serwera cloud.
 6. Tworzenie grup / przypisanie dodanych użytkowników pomiędzy stworzonymi grupami.
 7. Tworzenie przykładowych profili / przypisanie utworzonych profili pomiędzy stworzonymi grupami.
 8. Tworzenie przykładowych polityk / przypisanie utworzonych polityk pomiędzy stworzonymi grupami.
 9. Przygotowanie rejestracji urządzeń:
   
  • stworzenie wpisów auto-rejestracji dla urządzeń,
  • stworzenie własnej wiadomości aktywacyjnej w „Ustawienia” -> „Wiadomość aktywacyjna”,
  • wygenerowanie ręcznej rejestracji z poziomu karty Użytkownika.

IV. Zarządzanie aplikacjami

 1. Dodanie aplikacji ze źródłem ze sklepu Google Play.
 2. Dodanie aplikacji z pliku.
 3. Dodanie aplikacji ze sklepu AppStore.
 4. Konfiguracja aplikacji w oparciu o zmienne globalne.
 5. Zakładka „Serwis”:
   
  • omówienie dostępnych w systemie kodów odzyskiwania (klucz zabezpieczeń, hasło serwisowe, Apple activation lock).

V. Q&A