banner z logo firmy POLATOM, dwa urządzenia mobilne laptop i tablet, ikona dokumentu z lupą

Integracja z Android Zero-Touch i wdrożenie rozwiązania MDM on-premise w firmie Polatom

favicon Proget

Proget Team

09.05.2023

1 min

Wyzwanie – wdrażanie urządzeń i implementacja on-premise

POLATOM to polska instytucja z ponad 60-letnim doświadczeniem w produkcji wysokiej jakości radiofarmaceutyków i zestawów diagnostycznych. Jej produkty docierają do ponad 2000 klientów z 80 krajów na wszystkich kontynentach. Znajdują zastosowanie nie tylko w medycynie, ale również w nauce, przemyśle i ochronie środowiska. POLATOM prowadzi także badania naukowe oraz prace rozwojowe, koncentrując się na doskonaleniu metod wytwarzania radioizotopów oraz ich integracji z nowymi lekami – dla zastosowań w diagnostyce i terapii, m.in. nowotworów.

Klient oczekiwał pełnej integracji systemu EMM z usługą Android Zero-Touch na urządzeniach marki Nokia. Dodatkowym wymogiem była implementacja serwera dostawcy w ramach rozwiązania chmurowego, które jest obecnie wykorzystywane w organizacji.

Proget zarządzanie mobilnością dla branży medycznej, badania medyczne w laboratorium

Rozwiązanie – system Proget

Po implementacji systemu Proget w chmurze klienta, skutecznie zintegrowano go z usługą Android Zero-Touch. Dzięki temu proces wdrażania nowych urządzeń stał się efektywniejszy i szybszy, co usprawniło pracę specjalistów IT. Aplikacja Proget automatycznie instaluje się na urządzeniach po ich podłączeniu do Internetu, zaś administratorzy klienta mogą aktywować urządzenia bezpośrednio z konsoli Proget.

Wykorzystane funkcjonalności

Rozwiązanie
on-premise

Android
Zero-Touch

Optymalizacja
czasu pracy

Platforma
All-in-One

Korzyści przeprowadzonego wdrożenia

  • Wdrożenie systemu Proget w chmurze klienta oraz jego integracja z już istniejącą infrastrukturą.
  • Automatyzacja procesu wdrażania urządzeń poprzez integrację z Android Zero-Touch.
  • Usprawnienie działania zespołu IT.
  • Wygodna praca z poziomu jednej konsoli.
Proget zarządzanie mobilnością dla branży medycznej, pracownik labolatorium nad ekranem komputera z wynikami badań

Sprawdź rozwiązanie Proget dla branży medycznej.

tablet i telefon, widok na ekran główny z ikonami aplikacji