banner z laptopem i grafiką, drogowskaz Proget MDM, cena, funkcje, wsparcie, All-in-One

Czym się kierować przy wyborze rozwiązania MDM? – praktyczne wskazówki

Magdalena Martens-Patyńska

24.06.2024

4 min

Jak wybrać MDM? Ilość rozwiązań dostępnych na rynku jest ogromna, a próba porównania ich wszystkich – wręcz niemożliwa. Nie tylko ze względu na ogromną liczbę opcji, ale także ze względu na ciągły rozwój samej technologii. Dlatego, gdy rozpoczynamy proces weryfikacji, warto skupić się na kluczowych elementach z perspektywy naszej organizacji.

Cena czyni cuda – ale czy na pewno?

Koszt zakupu rozwiązania MDM jest uzależniony od wielu czynników. Traktując cenę jako jedyny punkt wyjścia w poszukiwaniach dostawcy, możemy przeoczyć istotne składowe. Porównując oferty, należy rozważyć różnorodne aspekty, takie jak:

 • Rodzaj dostępu – czy w ramach licencji otrzymujemy dostęp do pełnej funkcjonalności systemu, czy tylko do jego części? Obecny krajobraz regulacji i cyberzagrożeń zmusza firmy do bardzo elastycznego reagowania na zmiany. W związku z tym warto zawczasu przewidzieć, jakich funkcji będziemy potrzebować w nieco dalszej perspektywie niż „tu i teraz”.
 • Aplikacje – czy wszystkie aplikacje niezbędne do funkcjonowania systemu (np. agent MDM), a także te wymagane do obsługi wybranych funkcjonalności, są dostępne bez dodatkowych opłat.
 • Czas trwania kontraktu i faktyczny miesięczny koszt wykorzystania systemu.
 • Ilość urządzeń, jakie możemy wdrożyć w ramach rozwiązania lub w wybranym przez nas modelu licencji.

Dodatkowe funkcje – mniej czy więcej?

Dłuższa lista funkcjonalności systemu umożliwi lepsze dopasowanie go do zmieniających się potrzeb organizacji. Warto zacząć od ich spisania oraz zweryfikowania z wybraną ofertą. Bardziej rozbudowany system MDM może zapewnić nam funkcje, o których wcześniej nie pomyśleliśmy, a które pozwolą rozwinąć firmę, np. tryb Kiosk, którego zastosowanie wprowadza całkiem nowe spojrzenie na urządzenia mobilne.

W organizacjach realizujących bardziej przemyślaną politykę, należy zwrócić także uwagę na możliwość rozwoju systemu zgodnie z potrzebami firmy. Rozwiązania, w których producent przewiduje współpracę ze swoimi klientami przy tworzeniu nowych funkcji, zyskują bezcenną wartość dodaną.


Kompleksowe rozwiązanie dla Twojej firmy.

dwa telefony obok siebie, widok na ekrany z ikonami aplikacji

Dokumentacje i certyfikaty

Weryfikacja dokumentacji i specyfikacji systemu jest bardzo ważnym etapem. Należy zwrócić uwagę na zapewnienia producenckie oraz sprawdzić, czy wybrane rozwiązanie nie nadużywa możliwości, które udostępniają podmioty trzecie, np. Google jako dostawca systemu Android. Zdarza się, że producenci MDM naginają restrykcje oraz legalne możliwości integracji lub systemów operacyjnych, czego skutki zawsze odczuwają końcowi użytkownicy – którzy mogą zostać zmuszeni do poniesienia kosztów związanych z nagłym wyłączeniem funkcji, realizowanych niezgodnie z przepisami.

Przy wyborze producenta i samego oprogramowania należy zwrócić także uwagę na kwestie prywatności użytkowników, która jest kluczowym zagadnieniem dla modelu BYOD. Ochrona prywatnych danych osobowych powinna być priorytetem, a oprogramowanie nie powinno w nie ingerować. Wszelkie nadużycia ze strony systemu zarządzającego urządzeniem w zakresie prywatności użytkownika powinny być zgłaszane, a funkcje umożliwiające takie działania – wyłączone w modelu BYOD.

Dobrej klasy system MDM stosuje się do wszelkich norm przyjętych w tym zakresie przez Google czy Apple i pod żadnym pozorem nie narusza prywatności użytkownika. Oczywiście, jeśli właściciel urządzenia, w tym przypadku pracownik, zezwala na rozszerzenie ochrony w ramach narzucanych polityk, można je włączyć także dla części prywatnej. Natomiast nie powinno się takiego rozwiązania traktować jako standard, gdyż narusza ono prywatność.

MDM to wskazane narzędzie do realizacji zagadnień z zakresu ISO czy RODO. Przenosząc odpowiedzialność za poprawne spełnienie wymogów, warto wybrać dostawcę, który posiada aktualne certyfikaty, gdyż tylko one zapewniają obiektywne potwierdzenie zgodności oraz gwarancję najwyższego standardu obsługi i przetwarzania danych.

Model licencji – cloud czy on-premise?

Wraz z ewolucją architektury IT większość rozwiązań MDM zaczęła być dostępna w wersji chmurowej. Rozwiązanie to jest obecnie jednym z korzystniejszych modeli licencyjnych. Natomiast w dalszym ciągu ponad połowa firm w UE nie korzysta z tego typu rozwiązań. Warto zatem zawczasu weryfikować, czy w ofercie dostawcy znajduje się licencja on-premise – wymagana zwłaszcza dla usług krytycznych, których migracja jest niemożliwa lub nieopłacalna.

Wsparcie techniczne

Rozwiązanie MDM, jak każde inne oprogramowanie, wymaga wsparcia technicznego. Może się ono jednak znacząco różnić w zależności od oferowanych usług. Warto przeanalizować następujące kwestie:

 • Czy producent zapewnia wsparcie w całym procesie zakupowym – od testów, w trakcie wdrożenia, a także wsparcie posprzedażowe;
 • Czy realizowane wsparcie jest dostępne w ramach licencji, czy odpłatnie;
 • Czy producent posiada w swojej ofercie rozszerzone SLA24 i czy można je dostosować do potrzeb naszej firmy;
 • Jakie są dostępne kanały komunikacji – e-mail, czat, kolejka serwisowa oraz jakie są godziny pracy wsparcia świadczonego przez dostawcę;
 • Jaki jest język świadczonych usług, dostępnych dokumentacji, przewodników administratora;
 • Czy w ramach licencji otrzymujemy dostęp do bazy wiedzy oraz innych materiałów edukacyjnych;
 • Czy możemy liczyć na wsparcie w procesie migracji;
 • Czy producent posiada w swojej ofercie usługi szkoleniowe dla administratorów.

Podsumowanie