Cyberbezpieczeństwo - czy cyberrzeczywistość to już rzeczywistość czy jeszcze odległa przyszłość na którą musimy poczekać?

Co to jest cyberbezpieczeństwo?

Cyberbezpieczeństwo (ang. cybersecurity) to bardzo obszerna dziedzina, która opisuje zalecenia, technologie i procedury mające na celu zabezpieczenie urządzeń, danych oraz całych sieci informatycznych przed nieautoryzowanym dostępem, atakiem czy też uszkodzeniem.

Why is cybersecurity so critical?

Cyber security is related to the increasing digitalization and the gradual transfer of life, not only private but also corporate. In cyberspace, where we find it increasingly easy to function. In real life, where we protect our privacy and resources online, we often forget basic precautions adapted to cyber attacks’ current threat level and scale. And while in the private space, we mainly talk about phishing and fraud, the business space is blown away by the scale of the consequences of the slightest data leak or systems failure.

Nowe czasy – nowe podejście?

Zgodnie z raportem Microsoft Digital Defense 2022, cyberhigiena jest w stanie zapewnić 98% bezpieczeństwa. Warto zwrócić uwagę na coraz to częściej podkreślaną konieczność stosowania systemów zabezpieczających nie tylko całą firmę z zewnątrz, ale także poszczególne obszary wewnątrz firmy. Tworzenie symbolicznego muru obronnego przestaje być wystarczające, ponieważ zagrożenia mogą pochodzić nie tylko z zewnętrz, kiedy to zazwyczaj dochodzi do spektakularnego ataku opisywanego w mediach. Ponad połowa zagrożeń bezpieczeństwa ma swoje podłoże w nieumyślnym, bądź przypadkowym działaniu czynnika wewnętrznego - pracownika. Dlatego równie ważne jest wzięcie odpowiedzialności za zabezpieczenie wszystkich obszarów, w których czynnik ludzki ma znaczący wpływ na podejmowane działania. Nawet najbardziej świadomy pracownik może mieć gorszy dzień, albo powody, które zmienią jego intencje.

free trial proget mdm cybersecurity

Jakie konsekwencje niesie za sobą mobilność?

W ostatnich latach obserwujemy coraz to bardziej postępujący trend przenoszenia się działań biznesowych do sieci, a urządzenia mobilne stają się kluczowym narzędziem zarzadzania firmą. Jak wskazują dane, średnia statystyczna liczba niezabezpieczonych urządzeń w większych firmach sięga 3,5k. Można sobie zatem łatwo wyobrazić skalę zagrożenia. Bagatelizowane, często mogą stać się łatwym celem, a powody można mnożyć w nieskończoność. Każde służbowe urządzenie to szereg zobowiązań i potencjalnych zagrożeń, za które odpowiadają jego właściciele lub użytkownicy. Czy warto zatem oddawać odpowiedzialność w ręce przypadku? Coraz częściej odpowiedzi kieruje się w naszym kierunku – technologii i narzędzi na miarę i skalę zagrożeń. Przetestuj nasz system i sprawdź jak wiele możesz mu powierzyć

Przetestuj nasz system i sprawdź jak wiele możesz mu powierzyć wersje próbną

Źródło:
microsoft.com
verizon.com