Nasza firma znalazła się na liście najdynamiczniej rozwijających się przedsiębiorstw, wg. magazynu Forbes Polska.

Nasza firma na liście najdynamiczniej rozwijających się przedsiębiorstw, wg. magazynu Forbes Polska.

Diamenty miesięcznika Forbes to ranking prezentujący firmy, które osiągnęły najwyższy poziom średniego wzrostu wartości. Tegoroczna edycja to już 15-te wydanie rankingu, w ramach, którego zostały zweryfikowane wyniki finansowe oraz wartość aktywów, w latach 2017-2021. W zestawieniu nagradzane są firmy w trzech kategoriach, według przychodów ze sprzedaży w ostatnim roku obrachunkowym:

  • firmy małe z przychodem ze sprzedaży od 5 do 50 mln zł;
  • firmy średnie z przychodem ze sprzedaży od 50 do 250 mln zł;
  • firmy duże z przychodem ze sprzedaży powyżej 250 mln zł.

It is quite a distinction for our company, mainly because we have received the award for the first time. It proves that our hard work has paid off and that our promise of continuous customer development has found accurate coverage. Our company is located in the Silesian province, which is in 2nd place in the number of active business activities, so our presence on the list has become an even greater success.

Chwyć trochę wiedzy z Proget - sprawdź inne nasze artykuły: