banner z laptopem i logo ISO 27001

Czy wiesz, dlaczego warto postawić na dostawcę z certyfikatem ISO 27001?

Magdalena Martens-Patyńska

21.06.2024

3 min

Czym jest norma oraz certyfikacja ISO 27001?

Norma ISO/IEC 27001 jest międzynarodowym standardem zarządzania bezpieczeństwem informacji. Definiuje wymagania dotyczące ochrony, zarządzania ryzykiem i ciągłości działania w zakresie bezpieczeństwa informacji. Proces jej wdrożenia jest kompleksowy i czasochłonny. Wymaga dostosowania wewnętrznych zasad i procedur do wymagań określonych w standardzie. Obejmuje m.in.:

  • opracowanie polityki bezpieczeństwa informacji,
  • identyfikację i ocenę ryzyka,
  • wdrażanie odpowiednich narzędzi kontroli bezpieczeństwa,
  • szkolenie pracowników,
  • monitorowanie i audyt.

Implementacja, która zazwyczaj trwa od kilku do kilkunastu miesięcy, wymaga zaangażowania zarówno kierownictwa, jak i wszystkich pracowników. Odbywa się w dwóch etapach. Najpierw przeprowadza się audyt dokumentacji. Weryfikuje on dokumenty związane z zarządzaniem bezpieczeństwem informacji. Po nim następuje audyt funkcjonowania systemu zarządzania, oceniający rzeczywistą praktykę i skuteczność prowadzonych działań.

Certyfikację przeprowadza niezależny podmiot, tzw. jednostka certyfikująca. Posiada ona specjalne uprawnienia do oceny zgodności organizacji z wymaganiami określonymi w normie ISO 27001. Po pomyślnym zakończeniu audytu organizacja otrzymuje certyfikat potwierdzający zgodność z normą.

Certyfikat ISO 27001 nie jest przyznawany na stałe. Raz do roku firma, która go otrzyma, przechodzi specjalny zewnętrzny audyt, a po trzech latach konieczne jest odnowienie certyfikatu. Te działania mają na celu zweryfikowanie, czy wymagania standardu ISO 27001 są spełniane w sposób ciągły oraz czy nie występują żadne uchybienia w zadeklarowanych procedurach.

Jakie są korzyści współpracy z producentem, który posiada certyfikat ISO 27001?

Współpraca z producentem, który posiada certyfikat ISO 27001, zapewni Twojej firmie dodatkowe korzyści. Nie tylko wpłyną one na usprawnienie współpracy, ale także zagwarantują obiektywną zgodność procesów z najwyższymi standardami.

Bezpieczeństwo danych

Norma ISO 27001 skupia się na zarządzaniu bezpieczeństwem informacji. Określa wymogi dotyczące ochrony informacji, identyfikacji zagrożeń, zarządzania ryzykiem i wprowadzenia odpowiednich środków bezpieczeństwa. Pracując z producentem, który przestrzega tych standardów, możesz mieć pewność, że Twoje dane, niezależnie od ich formy (cyfrowe, papierowe, w chmurze obliczeniowej), są odpowiednio chronione na każdym poziomie współpracy.

Wysoka jakość usług

Po pierwsze norma wymaga określenia i udokumentowania procedur związanych z zarządzaniem informacją. Po drugie obliguje producenta do kierowania się ustrukturyzowanym podejściem do świadczonych usług. Zastosowanie skrupulatnych procedur i przemyślanych procesów daje Ci pewność, że jakość usług certyfikowanego producenta będzie znacząco wyższa.


W Proget stawiamy na najwyższy poziom bezpieczeństwa, nie tylko ze względu na specyfikę naszej branży, ale także na wysoki poziom świadomości otaczających nas zagrożeń. Nasi klienci są dla nas zawsze na pierwszym miejscu, dlatego nie ustajemy w dążeniach do zapewnienia im najwyższego poziomu bezpieczeństwa obsługi i współpracy. Tym bardziej jesteśmy dumni z posiadanego certyfikatu ISO 27001, który jest potwierdzeniem naszych starań.

Łukasz Czernik, CEO & Founder, Proget

Zgodność z przepisami i regulacjami

W wielu sektorach i branżach istnieją regulacje dotyczące ochrony danych i bezpieczeństwa informacji. Dlatego praca z producentem, który posiada certyfikat ISO 27001 gwarantuje, że spełnia on najwyższe wymogi prawne i regulacyjne w zakresie ochrony danych.

Zaufanie Twoich klientów i partnerów biznesowych

ISO 27001 jest powszechnie uznawanym standardem. Współpraca z certyfikowanym producentem może zwiększyć zaufanie klientów i partnerów biznesowych do Twojej organizacji. Potwierdzenie zgodności z normą ISO 27001 może także stanowić ważny czynnik w procesie podejmowania decyzji dotyczących wyboru partnerów handlowych.

Ciągłe doskonalenie

Norma ISO 27001 obliguje do stałego monitorowania i doskonalenia procesów dotyczących zarządzania bezpieczeństwem informacji. W związku z tym możesz mieć pewność, że producent podejmuje nieustanne działania w celu ciągłego doskonalenia bezpieczeństwa danych i ochrony informacji, a dzięki temu jest bardziej odporny na cyberataki i zagrożenia zewnętrzne.


Oddaj swoje dane w dobre ręce.

tablet i telefon, widok na ekran główny z ikonami aplikacji

Wybierz świadomie i postaw na dostawcę, który posiada certyfikat i działa zgodnie z normą ISO 27001!

Pracując z Proget możesz mieć pewność, że bezpieczeństwo danych Twojej firmy zachowujemy na najwyższym poziomie. Nasze działania i procesy wynikają z przemyślanych i spisanych w formie instrukcji procedur.